Algemene huurvoorwaarden en reserverings bepalingen van de vakantiewoning Domburgseweg 4 4357 BB Domburg

1 Reserveren

Een reservering kan zowel schriftelijk, telefonisch of via de website per e-mail worden gemaakt. Deze manieren van reserveren zijn voor u en voor de verhuurder, indien de vakantiewoning beschikbaar is, bindend. Onder schriftelijk verstaan wij: per e-mail of per post.

2 Reserverings opdracht en wijze van betaling

2.1. Iedere reserverings opdracht wordt door de verhuurder bevestigd door middel van het toesturen van een reserveringsbevestiging per e-mail of per post.
2.2. Behalve de huursom zijn er ook bijkomende kosten, deze zijn: toeristenbelasting, energie en schoonmaakkosten. In de huurprijs is enkel datgene inbegrepen dat in de omschrijving vermeld staat. Het is mogelijk ook linnengoed bij te reserveren.

2.3.Na ontvangst van de reserverings bevestiging betaalt u 50% binnen 2 weken van het totaalbedrag van de reserveringsbevestiging. Het resterende deel van het totaalbedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te  zijn voldaan. Bij reservering binnen 8 weken voldoet u het totaalbedrag ineens.
2.4. Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht.

Door betaling van het eerste deel van de huursom geeft u aan bekend te zijn met de inhoud van de algemene huurvoorwaarden van de vakantiewoning en worden deze door u onvoorwaardelijk geaccepteerd.

3 Annulering door de huurder

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan de verhuurder. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt de verhuurder een bevestiging van de annulering en de nota van afrekening.

3.1. Bij annulering van de reservering na 8 dagen tot drie maanden voor aanvang van de huurperiode wordt 15% van de kale huursom in rekening gebracht, evenals de annuleringskosten.
3.2. Bij annulering tussen drie maanden en twee maanden voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de kale huursom in rekening gebracht, evenals de annuleringskosten .
3.3. Bij annulering binnen twee maanden en één maand voor aanvang van de huurperiode wordt 75% van de kale huursom in rekening gebracht, evenals de annuleringskosten.
3.4. Bij annulering korter dan één maand voor de aanvang van de huurperiode wordt 100% van de volledige kale huursom in rekening worden gebracht.
3.5. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend conform de annuleringsbepalingen via de annuleringsnota.

3.6. Bij annulering van de vakantiewoning bedragen de annuleringskosten € 50,-

4 Annulering door de huurder

4.1. Indien enige omstandigheid de verhuurder noopt tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning zal verhuurder onmiddellijk het reeds door de huurder betaalde bedrag op zijn bankrekening terugbetalen. Huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
4.2. Bij annulering door de verhuurder vanaf 8 dagen voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een éénmalig een schadevergoeding van € 115,-
4.3. Uitgesloten van punt 4.2 zijn korte termijn reserveringen, d.w.z. reserveringen welke hebben plaatsgevonden 5 weken of korter voor aanvang van de huurperiode.

5 Boekingen

Voor boekingen geldt ten allen tijde dat men op de hoogte is van het risico van het COVID virus.  Bij een negatief reisadvies of opgelegde beperkingen zijn de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd bij punt 3 van toepassing.

6 Huisdieren en roken

Huisdieren en roken zijn in de vakantiewoning niet toegestaan !

7 Wijzigingen door de huurder

Indien u in uw gedane reservering een wijziging wenst aan te brengen van welke aard dan ook, geeft u dit direct aan de verhuurder door. Deze wijziging wordt door de verhuurder schriftelijk bevestigd.

8 Aansprakelijkheid van de huurder

Tijdens uw aanwezigheid bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde verblijf behoren. Schade veroorzaakt door uw toedoen en/of uw mee reizende personen dienen geheel door u te worden vergoed. Ook voor eventuele bijkomende kosten, zoals toeristenbelasting, schoonmaakkosten e.d. bent u als huurder volledig aansprakelijk. Alle hieraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

9 Aansprakelijkheid van de verhuurder

9.1. Verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan- of door huurders van door de verhuurder gecontracteerde vakantiewoning.
9.2. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden op de website.

10 Klachten

10.1. Ondanks al onze werkzaamheden en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient onmiddellijk gemeld te worden..
10.2. Het zelfstandig verlaten van de gehuurde vakantiewoning doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.
10.3. Verhuurder is in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk tot ten hoogste de kale huurprijs.

11 Annuleringsverzekering

Wij adviseren u met klem bij reservering een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeraar, ook als u op korte termijn reserveert. U bent namelijk verplicht te allen tijde de huursom te voldoen, ook als u kort van te voren wegens bijvoorbeeld ziekte uw vakantie moet annuleren of voortijdig af moeten breken. De verhuurder kan u geen annuleringsverzekering aanbieden.

12 Huisregels

12.1. Het in de woningbeschrijving genoemde personenaantal is het maximaal toegestane aantal. U bent verplicht het exacte aantal personen op te geven. Het is niet toegestaan kampeermiddelen te plaatsen bij het vakantieverblijf. Bij overschrijding van deze voorwaarden is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken. Tevens kan een vergoeding in rekening worden gebracht.
12.2. Verhuurder gaat er van uit dat u geen overlast bezorgt aan de omgeving. In de vakantiewoning dienen, voor zover aanwezig, de reglementen van orde in acht genomen te worden. Bij overtreding hiervan is de verhuurder bevoegd de huurders verdere toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen.
12.3. U dient de vakantiewoning bij uw vertrek ordelijk en schoon op te leveren. De eindschoonmaak wordt door de verhuurder verzorgd, hiervoor worden u verplichte schoonmaakkosten in rekening gebracht, welke zijn aangegeven in de beschrijving op de website www.domburgholiday.com 

13 Aankomst en Vertrek

13.1.Op de reserveringsbevestiging die u wordt toegestuurd staat vermeld, dat de sleutel door de verhuurder aan u overhandigd-  en in ontvangst genomen wordt in de vakantiewoning aan de Domburgseweg 4 in Domburg. Indien u niet tijdig bij de gereserveerde vakantiewoning kunt arriveren, dient u de verhuurder hiervan tijdig in kennis stellen zodat een afspraak kan worden gemaakt over het in ontvangst nemen van de sleutel.
13.2.Op de dag van aankomst kunt u de vakantiewoning vanaf 14.00 uur ’s middags betrekken, tenzij anders staat vermeld op uw reservering bevestiging.
13.3.Op de dag van vertrek dient u voor 10.00 uur ’s ochtends de vakantiewoning te verlaten. Bij het niet tijdig verlaten van de vakantiewoning zijn wij bevoegd u als huurder  verdere toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen.

14 Inventaris

Voor zover niet anders is aangegeven, zijn er altijd dekbedden aanwezig, evenals bestek, kookgerei, serviesgoed, waterkoker, koffiezetapparaat, wasmachine, afwasmachine, televisie enz. Voor specifieke vragen  verwijzen wij u naar de beschrijving op de website. Linnengoed en handdoeken zijn niet aanwezig. Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed meebrengen. De afmetingen van de bedden zijn: één tweepersoonsbed van 2 x 80 x 200en twee eenpersoonsbedden van 90 x 200 . Linnengoed is als extra optie bij te reserveren.

Handdoeken dient u altijd zelf mee te nemen

15 Werk in uitvoering

Het is mogelijk dat er in de buurt van de vakantiewoning gewerkt wordt, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Verhuurder kan voor eventuele overlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dergelijke werkzaamheden kunnen immers niet stilgelegd worden.

16 Privacy

 Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, wij verstrekken geen gegevens aan derden.

17 Algemeen

17.1 Lees voor u reserveert ook de algemene informatie betreffende onze vakantiewoning op de website. Deze informatie vormt een onverbrekelijk onderdeel van de reservering voorwaarden.

17.2 Het Nederlandse recht is van toepassing op de huurovereenkomst van de door u gehuurde vakantiewoning.

17.3 De rechter in het arrondissement Middelburg is bij uitsluiting bevoegd.

18 Gegevens van de verhuurder, de vakantiewoning en de website.

18.1 De verhuurder:

Dhr J. van Raaijen / Mevr. T.M. van Raaijen-Kortekaas

Coxstraat 49 4421 DD Kapelle

Telefoon: 06-22480822

Email: raaijen@zeelandnet.nl

18.2 De vakantiewoning:

Domburgseweg 4

4357 BB Domburg

18.3 De website:  www.domburgvakanties.nl